กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านสินสยาม_13/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านสินสยาม_13/05/64


กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านสินสยาม_13/05/64

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านสินสยาม สามแยกอ่าวไข่

ถ.เพ-แกลง-กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.กร่ำ (ทั้งหมด) , ต.ชากโดน (บางส่วน) และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 13/05/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน