กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ บ้านผักหนามไปทางบ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ บ้านผักหนามไปทางบ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน_19/06/2564


กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ บ้านผักหนามไปทางบ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน_19/06/2564

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ บ้านผักหนามไปทางบ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ.วังโคน , บ.หนองนาไร่เดียว,  บ.คำแมต , บ.กุดปลาดุก   

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19/06/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน