กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (มีทั้งหมด 2 จุด)_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (มีทั้งหมด 2 จุด)_19/06/2564


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (มีทั้งหมด 2 จุด)_19/06/2564

1. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามโรงปูนวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ ถ.นิพัทธ์

สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่จ.สงขลา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถ.รัถการ
- ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 ตั้งแต่ซ.11-21
- ถ.สะพานดำ
- ถ.คึกฤทธิ์
- ถ.ท่าไทรบางยี้
- ถ.ลพบุรีราเมศวร์

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 19/06/2564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาหาดใหญ่ อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยราษฎร์อุทิศ21 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากการดำเนินการดัง

กล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยราษฎร์อุทิศ21 , หมู่บ้านสุทธิหรรษา (ทั้งหมู่บ้าน) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21:00 น. ของวันที่ 19/06/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน