กปภ.สาขา หนองแค ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทริป ทำให้ระบบจ่ายน้ำประปาขัดข้อง_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา หนองแค ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทริป ทำให้ระบบจ่ายน้ำประปาขัดข้อง_19/06/2564


กปภ.สาขา หนองแค ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทริป ทำให้ระบบจ่ายน้ำประปาขัดข้อง_19/06/2564

 

กปภ.สาขา หนองแค ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทริป ทำให้ระบบจ่ายน้ำประปาขัดข้อง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  เทศบาลตำบลหินกอง , ตำบลห้วยขมิ้น , ตำบลห้วยทราย ,  ตำบลบัวลอย , ตำบลหนองจิก ,

ตำบลหนองนาค , ตำบลหนองยาว, ตำบลปากข้าสาร , ตำบลวิหารแดง , ตำบลบ้านพริก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.00 น. ของวันที่ 19/06/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน