กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฝายกั้นน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาเกิดความเสียหาย จึงทำให้กปภ.สาขาบ้านนาสารไม่สามารถน้ำ_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฝายกั้นน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาเกิดความเสียหาย จึงทำให้กปภ.สาขาบ้านนาสารไม่สามารถน้ำ_19/06/2564


กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฝายกั้นน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาเกิดความเสียหาย จึงทำให้กปภ.สาขาบ้านนาสารไม่สามารถน้ำ_19/06/2564

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฝายกั้นน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาเกิดความเสียหาย จึงทำให้กปภ.สาขาบ้านนาสารไม่สามารถน้ำ

มาผลิตได้ บริเวณแม่ข่ายบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.บ้านนาสาร (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 19/6/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน