กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณโซนเซนจูรี่ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ_16/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณโซนเซนจูรี่ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ_16/06/2564


กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณโซนเซนจูรี่ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ_16/06/2564

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณโซนเซนจูรี่ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เซ็นจูรี่ , บขส. , โลตัส , สี่แยกไฟแดง , สะพานหนองเบ็น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน