กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น._15/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น._15/10/2564


กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น._15/10/2564

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด

150 มม. บริเวณหน้าเซเว่นฝั่งหวายเหนียว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าเซเว่นหวาย

เหนียว ไปจนถึง ท่ากระทุ้ม-แสนตอ มบ.เพชรไพริน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 15/10/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน