กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564_15/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564_15/10/2564


กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564_15/10/2564

กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 03.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณถนนต่างตานุสรณ์ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- ตลาดสายกลาง

- ถนนต่างตานุสรณ์

- ถนนอุทัยรัตน์

- ถนนแปลงประดิษฐ์

- ถนนจิตรเที่ยง

- ถนนดำรงวิถี

- ถนนวิไลฤดี ต.นาทวี อ.นาทวี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 16/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน