กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564_15/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564_15/10/2564


กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564_15/10/2564

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ริมกก , ต.บ้านดู่ , ต.นางแล , ต.ท่าสุด อ.เมือง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 16/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน