กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564(จำนวน2จุด)_15/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564(จำนวน2จุด)_15/10/2564


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564(จำนวน2จุด)_15/10/2564

1.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

เพื่อดำเนินการStep test จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่
- ถ.แก่นพยอม
- ถ.สีหราชเดโชชัย
- ถ.ร่วมมิตร
- ถ.เกตแก้ว
- ถ.สิมมาอุทิศ
- ซ.ประชารักษ์
- ม.เบสท์โฮม มข.1, มข.4 ,8
- ม.พวงเพชร4
- ม.พิมานเพลส
- ม.ชนินทร
- บ้านคำไฮ
- โรงเรียนคนตาบอด และพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- บ้านเป็ด
- บ้านทุ่ม
- ถ.เหล่านาดี
- บ้านโคกสูง
- บ้านเหล่าเกวียนหัก
- ม.วิรญาพีสวิลล์
- ม.ราชพฤกษ์กรีนวิลล์ อ.เมือง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 16/10/2564

-----------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

เพื่อดำเนินการStep test บริเวณ ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนเเก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- ถ.ฉิมพลี
- ถ.โพธิสาร
- ถ.ทานตะวัน
- ถ.เลียบคลองชลประทาน
- ถ.ดอกคูณ
- ซ.สุขสบาย
- ซ.พัทยา
- ซ.นำโชค
- ม.พิมานเพลส
- ถ.ศรีจันทร์ 2
- ม.พิมานบุรี โนนทัน ต.ในเมือง อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 16/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน