กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 15.00 น._15/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 15.00 น._15/10/2564


กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 15.00 น._15/10/2564

กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขาพระทอง , ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด

ต.บ้านควนมุด , ต.นาหมอบุญ , ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 15/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน