กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2565 จนกว่าจะแล้วเสร็จ_18/1/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2565 จนกว่าจะแล้วเสร็จ_18/1/65


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2565 จนกว่าจะแล้วเสร็จ_18/1/65

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2565 จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณหมู่ลากูน่า ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านลากูน่า ต.เชิงทะเล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน