กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565_24/04/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565_24/04/2565


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565_24/04/2565

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

เพื่อดำเนินการปรับลดแรงดันน้ำเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตและระบบส่งน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ และ สถานีจ่ายน้ำพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านเชิด , ต.หนองหงษ์ , ต.ดอนหัวพ่อ (ม.2 ม.4 ม.7) , ต.พานทอง , ต.บางนาง , ต.มาบโป่ง

, ต.เกาะลอย-บางหัก , ต.โคกขี้หนอน , ต.หนองตำลึง , ต.หนองกะขะ , ต.บ้านเก่า , เอื้ออาทรบ้านเซิด , ต.คลองตำหรุ , ต.หน้าประดู่ , ต.ท่าข้าม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน