กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา_20/04/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา_20/04/2565


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา_20/04/2565

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ 2,3,4,5 และ6 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 20/04/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน