กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการ STEP TEST_21/4/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการ STEP TEST_21/4/2565


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการ STEP TEST_21/4/2565

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการ STEP TEST

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลบางสมัคร, ตำบลหอมศีล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 23/4/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน