กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนจันทคามวิถีซอย 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี_22/04/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนจันทคามวิถีซอย 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี_22/04/2565


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนจันทคามวิถีซอย 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี_22/04/2565

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนจันทคามวิถีซอย 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ ถนนจันทคามวิถีซอย 2 ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 22/04/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน