กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.แตก บริเวณตรงข้าม 1/2 ม.1 ต.วันยาว อ.ขลุง_21/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.แตก บริเวณตรงข้าม 1/2 ม.1 ต.วันยาว อ.ขลุง_21/06/2565


กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.แตก บริเวณตรงข้าม 1/2 ม.1 ต.วันยาว อ.ขลุง_21/06/2565

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.แตก บริเวณตรงข้าม 1/2 ม.1 ต.วันยาว อ.ขลุง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ม.2 ม.8 ต.วันยาว อ.ขลุง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 21/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน