กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกปภ.สาขาขลุง เพื่อทดลองการจ่ายน้ำขึ้นถังสูง เพื่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่หนองชิ่ม และเกาะเปริด _22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกปภ.สาขาขลุง เพื่อทดลองการจ่ายน้ำขึ้นถังสูง เพื่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่หนองชิ่ม และเกาะเปริด _22/06/2565


กปภ.สาขาขลุง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากกปภ.สาขาขลุง  เพื่อทดลองการจ่ายน้ำขึ้นถังสูง  เพื่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่หนองชิ่ม และเกาะเปริด _22/06/2565

กปภ.สาขาขลุง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากกปภ.สาขาขลุง จะทำการเปิด-ปิดน้ำ เพื่อทดลองการจ่ายน้ำขึ้นถังสูง

เพื่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่หนองชิ่ม และเกาะเปริด  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลหนองชิ่ม , ตำบลเกาะเปริด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/06/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน