กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณภายนอกสถานีผลิตน้ำ_23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณภายนอกสถานีผลิตน้ำ_23/06/65


กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณภายนอกสถานีผลิตน้ำ_23/06/65

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณภายนอกสถานีผลิตน้ำ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเสนา (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. ของวันที่ 23/06/2565 : รอน้ำเต็มระบบ

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน