กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงต่อเนื่อง( สะพานท่ามะนาว) _23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงต่อเนื่อง( สะพานท่ามะนาว) _23/06/65


กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงต่อเนื่อง( สะพานท่ามะนาว) _23/06/65

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงต่อเนื่อง( สะพานท่ามะนาว)

การประปาจึงทำการต่อท่อทางดูด(น้ำดิบ) เพื่อให้สูบน้ำได้เต็มอัตรากำลังผลิต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ลำนารายณ์ ต.นิคมลำนารายณ์ ต.ท่ามะนาว และต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/06/65

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน