กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _24/06/65


กปภ.สาขาปากช่อง   ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _24/06/65

กปภ.สาขาปากช่อง   ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.

บริเวณ ทางข้ามรถไฟบ้านท่ามะนาว อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนปากช่อง-ลำสมพุงตั้งแต่หน้า โรงเรียนสายสัมพันธ์จนถึงบ้านป่าไผ่ และ

ผู้ใช้น้ำชมชนท่ามะนาว ชุมชนคุ้มผึ้งหลวง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา11.00-15.00น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน