กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสตางค์ใกล้ปั้มปตท._24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสตางค์ใกล้ปั้มปตท._24/06/65


กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสตางค์ใกล้ปั้มปตท._24/06/65

กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสตางค์ใกล้ปั้มปตท. ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั้งขวา ตั้งแต่ หน้าเทศบาลชนบท ไปจนถึง บ้านกุดเพียขอม ม.1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน