กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.เลควิวปาร์ค ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.เลควิวปาร์ค ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่_24/06/65


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.เลควิวปาร์ค ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่_24/06/65

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.เลควิวปาร์ค ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเลควิวปาร์ค 1 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 24/06/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน