กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า_30/6/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า_30/6/2565


กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า_30/6/2565

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว นื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาเสนา (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 
เลื่อนขึ้นข้างบน