กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณคลองน้ำหู_4/08/2565 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณคลองน้ำหู_4/08/2565 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาบ้านฉาง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณคลองน้ำหู_4/08/2565 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาบ้านฉาง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณคลองน้ำหู ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงแยกก๊าซ, สุขุมวิท 30, ชุมชนโสภณ, ซอยร่วมพัฒนา, สุขุมวิท 38 - 46-48

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00  น. ของวันที่ 4/08/2565 

.......................................................................................................

2.กปภ.สาขาบ้านฉาง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ซอย พลูตาหลวง 48 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ซอยพลูตาหลวง 48  ม.5 ต.พลูตาหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 4/08/2565 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน