กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 3 จุด)_5/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 3 จุด)_5/08/2565


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 3 จุด)_5/08/2565

1. กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณปากทางเข้าซุ้มประตูวัดมงคลเทพ ต.ปากน้ำ

จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.12 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 5/8/2565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณสะพานศาลาแดงซอย 1 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.10 , ม.11 , ม.12 และ ม. 19 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทร และพื้นที่ใกล้

เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 5/8/2565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาบางคล้า  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. สะพานศาลาแดงซอย 1 ต.ศาลาแดง จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ต.คลองอุดมชลจร หมู่ที่ 7-14 ต.คลองหลวงแพ่ง , ต.หนามแดง , ต.นครเนื่องเขต ,

  ต.ดอนฉิมพลี , ต.ศาลาแดง , ต.คลองเปรง , ต.หมอนหมอง , ต.บางน้ำเปรี้ยว ,ต.เทพราช (บางส่วน) 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 5/08/2565  (รอน้ำเต็มระบบ) 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน