กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ(ทั้งหมด 2 จุด)_5/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ(ทั้งหมด 2 จุด)_5/8/2565


กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ(ทั้งหมด 2 จุด)_5/8/2565

1. กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณถนนบ้านกม.2 ฝั่งขวา เข้าโรงปลาร้า จากการ

ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านกม.2 ฝั่งขวา เข้าโรงปลาร้า (ทั้งหมด) ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 5/8/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณสะพานท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าข้าม และ ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหล

อ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 5/8/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน