กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม . บริเวณถนนค.2 หลังโฮมโปร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง_06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม . บริเวณถนนค.2 หลังโฮมโปร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง_06/08/2565


กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม . บริเวณถนนค.2 หลังโฮมโปร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง_06/08/2565

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม . บริเวณถนนค.2 หลังโฮมโปร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนค.2 , ซอยร่วมพัฒนา , ถนนฝั่งเส้นหลังโฮมโปร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน