กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณตลาดโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี_6/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณตลาดโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี_6/8/2565


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณตลาดโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี_6/8/2565

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณตลาดโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ทับไทร อ.โป่งนำร้อน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 06/08/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน