กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 23.00 -03.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2565_6/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 23.00 -03.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2565_6/8/2565


กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 23.00 -03.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2565_6/8/2565

กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 23.00 -03.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2565

เพื่อดำเนินการดูดตะกอน ทำความสะอาด ถังน้ำใส ขนาด 500 มม. บริเวณ หน่วยบริการป่าพะยอม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ชะอวด และอ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 7/8/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน