กปภ.สาขานครไทย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ร้านอาหารร่มโพธิ์ทอง_6/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครไทย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ร้านอาหารร่มโพธิ์ทอง_6/8/2565


กปภ.สาขานครไทย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ร้านอาหารร่มโพธิ์ทอง_6/8/2565

กปภ.สาขานครไทย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ร้านอาหารร่มโพธิ์ทอง

ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.นครไทย (ทั้งหมด) จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 
เลื่อนขึ้นข้างบน