กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณถ.กาญจนวนิช_24/2/2567 (2 จุด)


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณถ.กาญจนวนิช_24/2/2567 (2 จุด)

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณถ.กาญจนวนิช ซ.กาญจนวนิช24 อ.เมือง จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.24 ถนนกาญจนวนิช หมู่บ้านปานจรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  14.00  น.  ของวันที่ 24/2/2567

-----------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  HDPE ขนาด 110 มม.  บริเวณ ซอยก้าวหน้า หมู่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  

- ซอยก้าวหน้า
- ซอยหมากพลู

  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  18.00  น.  ของวันที่ 24/2/2567

 
เลื่อนขึ้นข้างบน