ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อมนจ่ายน้ำ  ขนาด 250 มม.จำนวน 2 จุด  บริเวณทางเข้าบ้านหนองหูลิง ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นท่อเมนจ่ายน้ำจาก หน่วยบริการร่องคำ ไปยัง ตำบลเชียงใหม่_20/07/2564

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อมนจ่ายน้ำ ขนาด 250 มม.จำนวน 2 จุด บริเวณทางเข้าบ้านหนองหูลิง ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นท่อเมนจ่ายน้ำจาก หน่วยบริการร่องคำ ไปยัง ตำบลเชียงใหม่_20/07/2564

20 กรกฎาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน