ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาลำพูน  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว(Step Test) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00 - 24.00น. บริเวณสถานีจ่ายน้ำแม่ข่ายลำพูน  อ.เมือง จ.ลำพูน_13/11/62

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว(Step Test) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00 - 24.00น. บริเวณสถานีจ่ายน้ำแม่ข่ายลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน_13/11/62

13 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน