ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชำรุดและซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองน้ำ  ทำให้ปริมาณน้ำในถังน้ำใสลดลง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกำแพงเพชร_27/06/62

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชำรุดและซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำในถังน้ำใสลดลง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกำแพงเพชร_27/06/62

27 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน