ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน!! เนื่องจากท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาแตกชำรุด บริเวณสะพานคลองดับลอบข้างโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน!! เนื่องจากท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาแตกชำรุด บริเวณสะพานคลองดับลอบข้างโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

19 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน