ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จะดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณตลาดบ่อพลอย ม.1 ต.บ่อพลอย ถึงสุดระบบจำหน่าย ทำให้ไม่สามารถผลิตจ่ายน้ำได้

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จะดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณตลาดบ่อพลอย ม.1 ต.บ่อพลอย ถึงสุดระบบจำหน่าย ทำให้ไม่สามารถผลิตจ่ายน้ำได้

15 มกราคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน