ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อ เพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีและรองรับการขยายของชุมชน   ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต_20/07/2564

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อ เพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีและรองรับการขยายของชุมชน ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต_20/07/2564

23 กรกฎาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน