ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เนื่องจาก การรื้อย้ายแนวท่อ HDPE 200 มม.เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำกรมทางหลวง บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. จะนะ ถนนหาดใหญ่ - ปัตตานี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เนื่องจาก การรื้อย้ายแนวท่อ HDPE 200 มม.เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำกรมทางหลวง บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. จะนะ ถนนหาดใหญ่ - ปัตตานี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

10 กรกฎาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน