ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก  หน้าบริษัทจตุรมาศ ตรงข้ามวัดบาลีสงฆ์ ม.1 _29/05/2563 จำนวน 2 จุด

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก หน้าบริษัทจตุรมาศ ตรงข้ามวัดบาลีสงฆ์ ม.1 _29/05/2563 จำนวน 2 จุด

29 พฤษภาคม 2563

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อดำเนินการย้ายแนวระบบจ่ายไฟฟ้า  จึงทำให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ไม่สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้เต็มระบบ  _26/05/2563

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อดำเนินการย้ายแนวระบบจ่ายไฟฟ้า จึงทำให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ไม่สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้เต็มระบบ _26/05/2563

29 พฤษภาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน