ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ.) แจ้งจุดท่อแตกด่วน และ กำลังดำเนินการซ่อม ประจำวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๕ ดังนี้ ถนนใจแก้ว, ถนนเวียงพิงค์, หมู่บ้านปาล์มสปริงส์, ถนนราชเชียงแสนซอย ๑ และ ถนนสุริยวงศ์ซอย ๕

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ.) แจ้งจุดท่อแตกด่วน และ กำลังดำเนินการซ่อม ประจำวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๕ ดังนี้ ถนนใจแก้ว, ถนนเวียงพิงค์, หมู่บ้านปาล์มสปริงส์, ถนนราชเชียงแสนซอย ๑ และ ถนนสุริยวงศ์ซอย ๕

24 ธันวาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน