กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2567

กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดย นางวริศรา จันทรสกา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 

ทั้งนี้ นางวริศรา จันทรสกา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึง

1. แนวทางการจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินตั้งแต่บาทแรก

2. การปฏิบัติงานตามบทบาททางธุรกิจ Enabler ที่ 5

3. การเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา กปภ. ประจำปี 2567

4. การฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน