กปภ.สาขาลาดยาวสักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 45 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2567


กปภ.สาขาลาดยาวสักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 45 ปี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว นำโดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด สักการะบูชาพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 45 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของพนักงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน