รปก.5 และ ผอ.กปภ.ข. 4 และคณะตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รปก.5 และ ผอ.กปภ.ข. 4 และคณะตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

รปก.5 และ ผอ.กปภ.ข. 4 และคณะตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

 

           วันที่ 26 มกราคม 2555 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 5 (นายสมชาย มนต์บุรีนนท์) และผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ) พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน  

ภาพและข่าวโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน