กปภ.สาขาปทุมธานี แสดงความห่วงใยลูกค้าหลังน้ำลดในโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปทุมธานี แสดงความห่วงใยลูกค้าหลังน้ำลดในโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาปทุมธานี แสดงความห่วงใยลูกค้าหลังน้ำลดในโครงการเติมใจให้กัน

                  นายถวัลย์ พาณิชย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำพนักงานในสังกัด ออกแสดงความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตามโึครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 โดยการนำบริการและความช่วยเหลือต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบประปาไปมอบให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ อาทิ การให้บริการค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่ว การตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้านที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีเป็นอย่างยิ่ง

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน