ยินดีต้อนรับ คณะ ผจก.กปภ.รุ่นที่1/54 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ยินดีต้อนรับ คณะ ผจก.กปภ.รุ่นที่1/54

ยินดีต้อนรับ คณะ ผจก.กปภ.รุ่นที่1/54

 

ยินดีต้อนรับ คณะ ผจก.กปภ.รุ่นที่1/54

 

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ผจก.กปภ.สาขาท้ายเหมือง พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างร่วมกัน ต้อนรับ คณะผจก.กปภ.รุ่นที่ 1/54 ได้มาตรวจเยี่ยมและดูงาน กปภ.สาขาท้ายเหมือง

เลื่อนขึ้นข้างบน