กปภ.เขต 7 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ชำระค่าน้ำ 1 นาทีต่อ 1 ใบแจ้งหนี้ ประกาศรับรอง กปภ.สาขากุมภวาปี เป็นแห่งแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 7 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ชำระค่าน้ำ 1 นาทีต่อ 1 ใบแจ้งหนี้ ประกาศรับรอง กปภ.สาขากุมภวาปี เป็นแห่งแรก

กปภ.เขต 7 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ชำระค่าน้ำ 1 นาทีต่อ 1 ใบแจ้งหนี้ ประกาศรับรอง กปภ.สาขากุมภวาปี เป็นแห่งแรก

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (กปภ.เขต 7) มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการให้บริการ หัวข้อ “การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาหน้าเคาน์เตอร์ 1 นาที ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้”แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (กปภ.สาขากุมภวาปี) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานเป็นสาขาแรก

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา นายเฉลิมพร  จันฤาไชย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการให้บริการ หัวข้อ “การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาหน้าเคาน์เตอร์ 1 นาที ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้”แก่นายคมกริช  ศรีปัญญา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากุมภวาปี โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของ กปภ.เขต 7 และ กปภ.สาขากุมภวาปี ร่วมแสดงความยินดี

          โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) หัวข้อ “การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาหน้าเคาน์เตอร์ 1 นาที ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้”เป็นโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นมาตรฐานให้พนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระค่าน้ำประปาหน้าเคาน์เตอร์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การกล่าวทักทายสวัสดีและขอบคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำทุกๆ คน การแจ้งยอดชำระพร้อมทั้งจำนวนเงินที่รับมาและจำนวนเงินทอนด้วยน้ำเสียงที่สุภาพชัดเจน ความรวดเร็วในการรับชำระโดยกำหนดให้ไม่เกิน 1 นาทีต่อ 1 ใบแจ้งหนี้ในกรณีการชำระปกติ

          ทั้งนี้ ในขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานหน้าเคาน์เตอร์ทุกคนของ กปภ.สาขาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทางด้านประสิทธิภาพและเวลาในการให้บริการติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้ง และ กปภ.สาขาต้องผ่านการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ  นอกจากนั้น หลังจากมีการประกาศมาตรฐานการให้บริการแก่ กปภ.สาขาไปแล้ว จะต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานให้คงอยู่อีกด้วย ทั้งนี้ กปภ.เขต 7 คาดว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานการบริการและประกาศรับรอง กปภ.สาขาทั้ง 20 สาขาในสังกัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ภายในปี 2556 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน