กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ และ สาขาในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพระพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ในพื้นที่ ดังนี้
   กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ้นวาคม ๒๕๕๕ กับหน่วยราชการอื่นๆ พ่อค้าและประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
    กปภ.สาขาละหานทราย นำโดย นายอนุ  คมใส  ผู้จัดการพร้อมด้วย หัวหน้างาน/พนักงาน สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ้นวาคม ๒๕๕๕ กับหน่วยราชารอื่นๆ พ่อค้าและประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมภาคเช้าและภาคบ่าย
    กปภ.สาขาศรีสะเกษ    ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากพระภิกษุสงฆ์ หน้าบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ    เวลา  08.00  น.  เป็นพิธีการลงนามถวายพระพร  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  60 ปี โดย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ขึ้นเปิดกรวยถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันสิ้นสุดพิธีในช่วงเช้า เวลา  18.00  น.  จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
   กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๕  ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี
    กปภ.สาขาอำนาจเจริญ  ขอส่งการเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวัน ที่  5  ธันวาคม  2555  นำทีมโดย นายธน  โชติกเสถียร  ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ  ณ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ       กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมในช่วงเช้า พนักงาน-ลูกจ้าง ได้ร่วมกันทำความะอาด ตัดแต่งหญ้า ต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานให้เรียบร้อยสวยงาม และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในช่วงเย็นได้ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติและถวายพานพุ่มสักการะ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
   กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยผู้จัดการ  สังวาลย์  มงคลมะไฟ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนังงานร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม  2555 ในช่วงเย็นได้ร่วมถวายพานพุ่มสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๕   
    กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมพิธีในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวโดยจัดทำพิธีลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผ่านเวปไซต์  นำโดยน.ส.วิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผจก.กปภ.สาขายโสธร    หัวหน้างาน  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ และร่วมพิธีนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม 2555  ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
   กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ.ลานหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ภาคเช้าร่วมลงนามถวายพระพรในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ( ณ.ลานหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย )และภาคค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา องค์ภาคเอกชน ชมรมพ่อค้า สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายสุวัฒน์  เข็มเพชร นายอำเภอมหาชนะชัยเป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคืท ่านที่ทุ่นเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ
    กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นำโดยผู้จัดการวิเชียร สินเทาว์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงเช้า ลงนามถวายพระพร โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมช่วงเย็น จุดเทียนชัย ถวายพระพร ณ ลานดอกจาน เทศบาลตำบลเขมราฐ

เลื่อนขึ้นข้างบน