กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.() สาขาพระนครศรีอยุธยา นายนวกมล ทศศิลา หัวหน้างานผลิต นายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน ร่วมกับ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพีธี และในช่วงค่ำ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีวางพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพีธี โดยในบริเวณงาน มีเวทีการแสดงจำนวนมาก เช่น การแสดง โขน ลำตัด ลิเก รำวง ดนตรี ฯลฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน