กปภ.สาขาอุดรธานี บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ ปรับปรุงทางขึ้น-ลง และทางลาดชัน เพื่อคนพิการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ ปรับปรุงทางขึ้น-ลง และทางลาดชัน เพื่อคนพิการ

กปภ.สาขาอุดรธานี บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ ปรับปรุงทางขึ้น-ลง และทางลาดชัน เพื่อคนพิการ

 

   ประปาอุดรธานี

ปรับปรุงทางขึ้น-ลงเพื่อคนพิการ

 

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุดรธานี อำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ/ผู้สูงวัย สร้างราวจับทางขึ้น-ลงบันไดและทางลาดชัน ตามนโยบายผู้ว่าการ กปภ.

               นายบุญเลิศ กมลวิบูย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการสังเกตลูกค้าผู้ใช้น้ำที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงาน พบว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ไม่ได้รับความสะดวกในการขึ้น-ลงบันได เนื่องจากเป็นผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย หรือผู้สูงอายุ ดังนั้น กปภ.สาขาอุดรธานีจึงได้มีจิตอาสาปรับปรุงทางเดินขึ้น-ลง และทางลาดชัน โดยได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างราวจับบันไดและทางลาดชันบริเวณด้านหน้าสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

              การดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นางรัตนา กิจวรรณ ที่ได้แสดงความห่วงใยและใส่ใจลูกค้าทุกกลุ่มที่เข้ามารับบริการประปาสาขา และเป็นการสอดรับนโยบายภาครัฐที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเล็งเห็นถึงการให้บริการที่สะดวกแก่ลูกค้าผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

เลื่อนขึ้นข้างบน