กปภ.สาขาเถิน ล้างถังตกตะกอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเถิน ล้างถังตกตะกอน

กปภ.สาขาเถิน ล้างถังตกตะกอน

              เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 นายนพดล  ปั้นรัตน์  ผจก.กปภ.สาขาเถิน มอบหมายให้นายมัส  เนียมสกุล  หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และ ขนาด 40 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ถัง ของสถานีผลิตน้ำเถิน เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.สะอาดดื่มได้ และเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาแก่ลูกค้าของ กปภ.ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน