กปภ.สาขาวังสะพุง สนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวังสะพุง สนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาวังสะพุง สนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เมื่อไม่นานมานี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง นำโดยนายกฤษณ์ ทาทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาวังสะพุง พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ให้การสนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา ณ สนามโรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยร่วมกับประชาชนจังหวัดเลย ปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุงนอกจากจะเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์แล้ว ยังได้ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก จัดเตรียมห้องสุขา และดูแลระบบประปาให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน